សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូក្រោមចំនងជើងថា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន លើកម្រាលព្រំ នៃបូរីញូវយ៉ក!

161

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន លើកម្រាលព្រំ នៃបូរីញូវយ៉ក!
មានរយៈពេល១៤នាទី និង៤៦វិនាទី