(សម្លេង) ប្រសាសន៍​ទាំងស្រុង​របស់​សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងពេ​ល ជួបសំ​ណេះសំណាលជា​មួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរនៅអាមេរិក

នៅយប់ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ម៉ោងនៅទីក្រុងញូវយ៉ក សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនខ្មែរនៅអាមេរិកប្រមាណជា ២ពាន់នាក់ នៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ