សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ទទួលជួបប្រតិភូសហព័ទ្ធពាណិជ្ជកម្មចិនទាជីវសកល ចូលជួបសំដែងការគួរសម

59