ព្រះរាជពិធីថ្វាយមហាព្រះរាជកុសល​ ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធ ព្រះករុណា ព្រះមហាវីរៈក្សត្រ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ

69