សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ទទួលជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបង្កាគ្រោះមហន្តរាយអាស៊ី

38