អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៣៦ អនក្រ ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ​ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដីចេញ​ពីព្រៃ​សម្ប​ទាន គម្រប​ព្រៃ​ឈើ​២០០២ នៅ​ឃុំ​អារក្ស​ត្នោត ស្រុក​ស្ទឹង​ត្រង់ ខេត្ត​កំពង់​ចាម

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ