ព្រះរាជពិធីបុណ្យថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលក្នុង ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះមហាក្សត្រ គម្រប់ ៦៥ ព្រះវស្សា យាងចូល៦៦ព្រះវស្សា

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ