កម្មវិធី​ក្បួន​ដង្ហែ​អង្គ​រសង្ក្រាន្តឆ្នាំ​២០១៧ ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅបរិវេណ​លាន​ជល់ដំរី

កម្មវិធីក្បួនដង្ហែអង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ២០១៧ ប្រព្រឹត្តទៅនៅបរិវេណលានជល់ដំរី នៅរសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ដែលមានសិល្បករ និងយុវជនប្រមាណ៨៤៩នាក់ចូលរួមក្នុងការដង្ហែនេះ។ ការដង្ហែនេះ ធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទ “សម្បត្តិរដ្ឋខេមរា” ដែលចែកជា៨ផ្នែក៖ (១) ជូនពរឆ្នាំថ្មី (២) សម្បត្តិសួគ៌ (៣) ភពផែនដី (៤) សម្បត្តិមនុស្សលោក (៥) សម្បត្តិស្ថាបត្យកម្ម (៦) សម្បត្តិស្រ្តីខ្មែរ (៧) ភាពរុងរឿង និងការអភិវឌ្ឍ និង (៨) យើងជឿជាក់លើកម្ពុជា។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ