ព្រះមហាក្សត្រ សព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាន ឯកឧត្តម ឯកអគ្គរដ្ឋទូត តែងតាំងថ្មី នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ ថ្វាយសារតាំង

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ