របាំត្រុដិ គោះអង្រែ សុវណ្ណមច្ឆា កន្តែរ៉ែ កណ្តូបសេះ ឆៃយ៉ាំ គែន ប្រជាប្រិយ និងរាំវង់រាំក្បាច់ ជារបាំប្រជាប្រិយ ប្រពៃណី និងបុរាណខ្មែរ មាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ២០១៨

ពិតជាគួរឲ្យគយគន់ និងល្អមើលមែន ហើយសប្បាយអស់ទាស់។ របាំត្រុដិ គោះអង្រែ សុវណ្ណមច្ឆា កន្តែរ៉ែ កណ្តូបសេះ ឆៃយ៉ាំ គែន ប្រជាប្រិយ និងរាំវង់រាំក្បាច់ ជារបាំប្រជាប្រិយ ប្រពៃណី និងបុរាណខ្មែរ មាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ២០១៨! របាំប្រជាប្រិយ ប្រពៃណី និងបុរាណជាកម្មវិធីបង្ហាញពីរបាំផ្សេងៗដែលស្ថិតក្រោមទម្រង់សិល្បៈ ប្រកបដោយកម្រិតខ្ពស់ទាំងផ្នែកស្មារតី និងបច្ចេកទេស ក្នុងគោលដៅបង្ហាញឱ្យឃើញនូវទស្សនីយភាពនៃរបាំកម្សាន្ត និង សប្បាយ ក្រោមបរិយាកាសអបអរសាទរពិធីចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ។

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ