ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ប្រចាំការ​ អញ្ជើញ​ជាអធិបតីក្នុងពិធី បើក​សន្និបាត​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​អាកាសចរ​ស៊ីវិលឆ្នាំ២០១៣ – ២០១៧ និងលើក​ទិសដៅ​សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ – ២០២៣

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ