ពិធីបើក​សន្និបាតបូកសរុប​​ការងារ​​អាកាស​​ចរ​ស៊ីវិល​ ឆ្នាំ​២០១៣​-​២០១៧ និង​លើក​ទឹស​ដៅ​សម្រាប់ ២០១៨-២០២៣

ពិធីបើក​សន្និបាតបូកសរុប​ការងារ​អាកាស​ចរស៊ីវិល​ ឆ្នាំ២០១៣-២០១៧ និងលើក​ទឹសដៅ​សម្រាប់ ២០១៨-២០២៣  ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម​ បិន​ ឈិន​ ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ប្រចាំការ រដ្ឋមន្រ្តី​ស្តីទី ​ទទួលបន្ទុក​ទីស្តីការ​គណ:​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ នៅសណ្ឋាគារ សុខា រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥-២៦ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០១៨

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ