សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ទទួលជួបលោក Gunnar Wiegand មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុប

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ទទួលជួបលោក Gunnar Wiegand មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុប និងជានាយកគ្រប់គ្រងសេវាកិច្ចការបរទេសរបស់អឺរ៉ុប (European External Action Service Managing Director) និងឯកឧត្តម George Edgar ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

Download (PDF, 48KB)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ