ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ សព្វព្រះរាជហឫទ័យយាងជាព្រះរាជធិបតី ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ក្នុងព្រះរាជពិធីបិទទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ខួបទី៦៤

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ