ឯកឧត្តម​ឧបនាយករដ្ឋ​មន្រ្តីប្រចាំការ ប៊ិន ឈិន អញ្ជើញ​ធ្វើបាឋកថា ក្រោមប្រធានបទ «ការវិវត្តន៍​នៃច្បាប់ ស្តីពីការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្រ្ត​នៅកម្ពុជា»

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំការ ប៊ិន ឈិន រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី អញ្ជើញធ្វើបាឋកថា ក្រោមប្រធានបទ «ការវិវត្តន៍នៃច្បាប់ ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនៅកម្ពុជា» ជូនដល់កម្មសិក្សាការីមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ កម្មសិក្សាការីមធ្យម និងសិស្សមន្រ្តីក្រមការ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ