សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្តល់អនុ​សាសន៍៥ចំណុច ដើម្បីធានា​លក្ខខណ្ឌការងារ និងប្រាក់ចំណូលល្អ​ដល់កម្មករនិយោជិត

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ