ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ សព្វព្រះរាជ​ហឫទ័យ​ទទួល ព្រះបរម​សិរីរិក​ធាតុ​ពីព្រះសង្ឃ នៃសាធារ​ណរដ្ឋប្រជា​មានិត​ចិន

ពត៌មានផ្សេងៗ