សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមលៀពិធីខួបលើកទី៥០នៃការឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រប្រ៊ុយណេ ( Brunei)

វីដេអូ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមលៀពិធីខួបលើកទី៥០នៃការឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រប្រ៊ុយណេ ( Brunei)។
ប្រ៊ុយនេ, ថ្ងៃទី០៦ តុលា ២០១៧

ពត៌មានផ្សេងៗ

Press Release on Outcomes of the 42nd ASEAN Summit and Related Meetings Labuan B...

Press Release on Outcomes of the 42nd ASEAN Summit and Related Meetings Labuan Bajo, Republic of Indonesia 10 – 11 May 2023