សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត អំពាវនាវឱ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់រួមគ្នាប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលអាចបង្កឱ្យមានសង្រ្គាម

ក្នុងពិធីជួបជុំពិសាភោជនាហារសាមគ្គីជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន លើកទី៦ នៅរសៀលថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានអំពាវនាវឱ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់រួមគ្នាប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពិភពលោករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានគូសបញ្ជាក់ថា បញ្ហាព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលចង់ឱ្យគេចាប់អារម្មណ៍នោះ មានពេលខ្លះអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិ ធ្វើឱ្យមានការភាន់ច្រឡំ រហូតដល់បង្កើតបានជាជម្លោះរវាងប្រជាជននិងប្រជាជន និងអាចឈានដល់សង្រ្គាមទៀតផង៕

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ