សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ ឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅការងារ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រសួងអធិការកិច្ច

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ