រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ