ប្រសាសន៍ដើមទាំងស្រុង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ស្តីពី ខ្លឹមសារ និង អត្ថន័យ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ក្នុងឱកាសអញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយសហគមន៍ខ្មែរ នៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨

ប្រសាសន៍ដើមទាំងស្រុង សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ស្ថាបនិកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ស្តីពី ខ្លឹមសារ និង អត្ថន័យ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ក្នុងឱកាសអញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយ​សហគមន៍​ខ្មែរ នៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ