រាជរដ្ឋាភិបាល៖ ក្នុងឆ្នាំ២០២៤ មន្ត្រីរាជការ និង​កម្មករ​និយោជិត មានពេល​ឈប់​សម្រាក​ក្នុង​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ជាតិ-អន្តរជាតិ ២២ថ្ងៃ

(ភ្នំពេញ)៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​នៃកម្ពុជា បានចេញ​អនុក្រឹត្យ​ស្ដីពី​ប្រតិទិន​ឈប់​សម្រាក​ការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ កម្មករនិយោជិត ប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ខាងមុខ។

តាមរយៈអនុក្រឹត្យនេះ រាជរដ្ឋាភិបាល​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មន្ត្រី​រាជការ និងកម្មករនិយោជិត ឈប់​សម្រាក​ក្នុង​ថ្ងៃ​ព្រះ​រាជពិធី ឬពិធីបុណ្យជាតិ-អន្តរជាតិ​សរុប​ចំនួន​២២​ថ្ងៃ។ ចំពោះក្រសួង ស្ថាប័ន មានភារកិច្ច​ទំនាក់​ទំនង​អន្តរ​ជាតិ ត្រូវរក្សាមន្ត្រីប្រចាំការ​ជាអចិន្ត្រៃយ៍​សម្រាប់​ដោះ​ស្រាយ​ការងារ៕

ខាងក្រោមនេះជាអនុក្រឹត្យរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី៖

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ