សកម្មភាព សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញទៅកាន់ ទីតាំងស្លាកស្នាមអនុស្សាវរីយ៍ ចំណុចប្រវត្តិសាស្ត្រទី៣, ចំណុចប្រវត្តិសាស្រ្តទី៤ និងពិធីសម្ពោធបើកឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ សារមន្ទីអនុស្សាវរីយ៍ ចំណុចប្រវត្តិសាស្រ្តទី៥

សកម្មភាព សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញទៅកាន់ ទីតាំងស្លាកស្នាមអនុស្សាវរីយ៍ ខួប លើកទី ៤០ឆ្នាំ នៃទិវាចង់ចាំ ដំណើរឆ្ពោះទៅការ ផ្តួលរំលំរបបប្រល័យ ពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ចំណុចប្រវត្តិសាស្ត្រទី៣ (ចំណុចទី១-ផ្លូវជំពាម ប្រទេសវៀតណាម), ចំណុចប្រវត្តិសាស្រ្តទី៤ (ចំណុចទី២-ភូមិហ័រលឺ ប្រទេសវៀតណាម), និងពិធីសម្ពោធបើកឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ សារមន្ទីអនុស្សាវរីយ៍ ទិវាចងចាំ ដំណើឆ្ពោះទៅរកការផ្តួលរំលំ របបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ចំណុចប្រវត្តិសាស្រ្តទី៥ (ចំណុចទី៣-ឡានជីន ប្រទេសវៀតណាម, នៅស្រុកឡុកនិញ ខេត្តប៊ិញហ្វឿក ប្រទេសវៀតណាម (ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៧)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ