វីដេអូគំនូរូបភាព៖ ខ្លឹមសា និងពេលវេលា​ ត្រូវបានដកស្រង់ទាំងស្រុង ចេញពីឯកសាររបស់គណៈកម្មការរៀបចំទិវាចងចា

វីដេអូគំនូរូបភាព៖ ខ្លឹមសា និងពេលវេលា​ ត្រូវបានដកស្រង់ទាំងស្រុង ចេញពីឯកសាររបស់គណៈកម្មការរៀបចំទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ថ្ងៃទី ២០ មិថុនា ១៩៧៧ ដែលគិតមកទល់ថ្ងៃទី ២០ មិថុនា​ ២០១៧ គឺ៤០ឆ្នាំគត់។ សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន បានលះបង់អាយុជីវិត​ដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ