សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួលអត្រាពន្ធគយ អត្រាអាករពិសេស និងអត្រានាំចេញ លើមុខទំនិញមួយចំនួន

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ