រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញសារាចរស្តីពីការរៀបចំខួបលើកទី៧៤ ទិវាកុមារអន្តរជាតិ ១ មិថុនា ខួបលើកទី២២ ទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារ១២មិថុនា និងទិវាកុមារកម្ពុជាឆ្នាំ២០២៣

 

(ភ្នំពេញ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ បានចេញសារាចរស្តីពីការរៀបចំខួបលើកទី៧៤ ទិវាកុមារអន្តរជាតិ១មិថុនា ខួបលើកទី២២ ទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារ១២មិថុនា និងទិវាកុមារកម្ពុជាឆ្នាំ២០២៣។

នៅក្នុងសារាចររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល បានបញ្ជាក់ថា អស់រយៈពេល៣ឆ្នាំមកហើយ ដែលកម្ពុជា បានអាកខានរៀបចំទិវាកុមារអន្តរជាតិ១មិថុនា ខួបលើកទី២២ ទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារ១២មិថុនា និងទិវាកុមារកម្ពុជា ដោយសារតែការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។

ខួបលើកទី៧៤ ទិវាកុមារអន្តរជាតិ១មិថុនា ខួបលើកទី២២ ទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារ១២មិថុនា និងទិវាកុមារកម្ពុជាឆ្នាំ២០២៣ ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទ «យើងរួមគ្នាថែរក្សាការពារ និងអភិវឌ្ឍកុមារគ្រប់រូបក្រោមម្លប់សន្តិភាពក្នុងយុគ្គសម័យឌីជីថល» និង «យុត្តិធម៌សង្គមសម្រាប់គ្រប់គ្នាបញ្ចប់ពលកម្មកុមារ»៕

សូមអានសារាចររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៅខាងក្រោមនេះ៖

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ