ពិធីបើកជាផ្លូវការព្រឹត្តិការណ៍ ប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី៣២ ឆ្នាំ២០២៣ នៅវិមានពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោ ថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

ពិធីបើកជាផ្លូវការព្រឹត្តិការណ៍ ប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី៣២ ឆ្នាំ២០២៣ នៅវិមានពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោ
ថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

#អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី៣២ #32ndSEAGAMES
#កីឡារស់ក្នុងសន្ដិភាព #SPORTS_LIVE_IN_PEACE
#កម្ពុជា២០២៣ #Cambodia2023

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ