សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យ ស្ដីពី លក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីអំពីការរួមបញ្ចូលគ្នានៃធុរកិច្ច

(ភ្នំពេញ)៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រីនៃកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យ ស្ដីពី លក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីអំពីការរួមបញ្ចូលគ្នានៃធុរកិច្ច។

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា «អនុក្រឹត្យនេះ កំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីអំពីការបញ្ចូលគ្នានៃធុរកិច្ច ក្នុងគោលបំណងត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់ ចំពោះការប្រកួតប្រជែង»៕

ខាងក្រោមនេះ ជាអនុក្រឹត្យ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ