ស្វែងយល់ពីធម្មនុញ្ញអាស៊ាន ខណៈកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រធានប្ដូរវេនជាលើកទី៣ នៅឆ្នាំ២០២២ (File PDF)

(ភ្នំពេញ)៖ ប្រទេសកម្ពុជា បានក្លាយជាប្រធានអាស៊ានប្ដូរវេន ជាលើកទី៣ នៅឆ្នាំ២០២២នេះ ដែលជាកិត្តិយសនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាថ្មីម្ដងទៀត បន្ទាប់ពីបានកាន់តំណែងជាប្រធានអាស៊ានពីរលើកកន្លងមក គឺនៅឆ្នាំ២០០២ និងឆ្នាំ២០១២។ កម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអាស៊ានក្រោយគេ កាលពីឆ្នាំ១៩៩៩ ដែលធ្វើឲ្យសមាគមប្រជាជាតិតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះ មានសមាជិកចំនួន១០ ប្រទេសរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន។

តើអ្វីទៅជាតួនាទីភារកិច្ចរបស់អាស៊ាន? តើអាស៊ាន មានគោលការណ៍ សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចដូចម្ដេចខ្លះ?

ទាញយកជាភាសាខ្មែរ៖ https://pressocm.gov.kh/wp-content/uploads/2022/10/AC-Cambodia.pdf
ទាញយកជាភាសាអង់គ្លេស៖ https://pressocm.gov.kh/wp-content/uploads/2022/10/ASEAN-Charter.pdf

Download (PDF, 187KB)

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ