សារលិខិត សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាវប្បធម៌ជាតិ លើកទី២៤ ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមប្រធានបទ « យុវជនដើម្បីវប្បធម៌ជាតិ » ថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

សារលិខិត សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាវប្បធម៌ជាតិ លើកទី២៤ ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមប្រធានបទ « យុវជនដើម្បីវប្បធម៌ជាតិ »

ថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ