ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ចាត់ចែងចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋវ័យចាស់ ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ ស្រ្តីបំបៅកូនដោយទឹកដោះ អ្នកបានជាសះស្បើយពីជំងឺផ្សេងៗ រួមទាំងជំងឺកូវីដ១៩ និងអ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយ

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មានបន្ថែម ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យចាស់ ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ ស្រ្តីបំបៅកូនដោយទឹកដោះ អ្នកដែលបានព្យាបាលជាសះស្បើយពីជំងឺផ្សេងៗ រួមទាំងជំងឺកូវីដ-១៩ និងអ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយ។

ក្នុងន័យនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានណែនាំដល់មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ដល់ក្រុមមនុស្សលើ និងអំពាវនាវដល់អ្នកមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ទៅទទួលវ៉ាក់សាំងនេះឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា៕

សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មានបន្ថែមខាងក្រោម៖

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ