ក្រសួងសុខាភិបាល ដាក់ចេញផែនការសកម្មភាព អនុវត្តគោលនយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ដូសជំរុញ ដើម្បីបង្កើនភាពស៊ាំប្រឆាំងមេរោគ

ដោយមានការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-១៩ បំប្លែងខ្លួនប្រភេទដែលតា ក្នុងសហគមន៍ បាននាំមកនូវបញ្ហាប្រឈមថ្មី ដោយសារការចម្លងមេរោគល្បឿនលឿន បង្កភាពធ្ងន់ធ្ងរ ដល់អ្នកជំងឺអាចបណ្តាលឱ្យអត្រាស្លាប់ខ្ពស់ជាង ប្រភេទមេរោគកូវីដ១៩ ផ្សេងៗទៀត និងបន្ថយប្រសិទ្ធិភាពនៃវ៉ាក់សាំង ក្រសួងសុខាភិបាល បានសម្រេចដាក់ចេញផែនការសកម្មភាព សម្រាប់អនុវត្តគោលនយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ដូសជំរុញ ដើម្បីបង្កើនភាពស៊ាំប្រឆាំងមេរោគកូវីដ១៩។
សូមអានផែនការសកម្មភាពអនុវត្តគោលនយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ របស់ក្រសួងសុខាភិបាលខាងក្រោមនេះ៖

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ