សារសំឡេងពិសេសរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ណែនាំដល់អភិបាលរាជធានី-ខេត្ត រៀបចំបន្ថែមកន្លែងធ្វើចត្តាឡីស័កដល់ពលករដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃ និងការដាក់ ចេញនូវវិធានការបន្ទាន់មួយចំនួន

សារសំឡេងពិសេសរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ណែនាំដល់អភិបាលរាជធានី-ខេត្ត រៀបចំបន្ថែមកន្លែងធ្វើចត្តាឡីស័កដល់ពលករដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃ និងការដាក់ ចេញនូវវិធានការបន្ទាន់មួយចំនួន (ថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ