ផ្សាយបន្តផ្ទាល់(Live) : សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញប្រកាសបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ១៩ ជូនក្មេងៗ និងយុវវ័យ អាយុចាប់ពី១២ឆ្នាំដល់ក្រោម ១៨ឆ្នាំ

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញប្រកាសបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ១៩ ជូនក្មេងៗ និងយុវវ័យ អាយុចាប់ពី១២ឆ្នាំដល់ក្រោម ១៨ឆ្នាំ ។ វិមានសន្តិភាព រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ