រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីសម្រេច តែងតាំងសមាសភាពនៃរចនាសម្ព័ន្ធចំណុះ អនុគណៈកម្មការដឹកនាំការអនុវត្តច្បាប់

(ភ្នំពេញ)៖ លោក ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល និងជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការតែងតាំង សមាសភាពនៃរចនាសម្ព័ន្ធចំណុះ អនុគណៈកម្មការដឹកនាំការអនុវត្តច្បាប់។ 

សូមអានសេចក្តីសម្រេចខាងក្រោម៖

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ