សេចក្តីសម្រេចលេខ៣៥២ សខល របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពនៃរចនាសម្ព័ន្ធ ចំណុះអនុគណៈកម្មការគ្រប់គ្រង ច្រកទ្វាចេញ-ចូលប្រទេស និងការធ្វើចត្តាឡីស័ក ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

110

Download (PDF, 1.42MB)