សារលិខិត សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាស «ទិវាវិទ្យុពិភពលោក» លើកទី១០ ក្រោមប្រធានបទ «នវានុវត្តន៍ នៃវិទ្យុផ្សាយសម្លេងស្របតាមការវិវត្ត នៃពិភពលោក»

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ