សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គ-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី២ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គ-ជប៉ុន លើកទី១២ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ