សុន្ទរកថាគន្លឹះរបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ថ្លែងក្នុងសន្និសីទជាន់ខ្ពស់ក្រោមប្រធានបទ «អនាគតដែលយើងចង់បាន តួនាទីនៃពហុភាគីនិយម ក្នុងពិភពលោកក្រោយជំងឺកូវីដ-១៩»

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ