សន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី«ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងផលប៉ះពាល់មកលើប្រទេសកម្ពុជា »

******************
ថ្ងៃពុធ ទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី«ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងផលប៉ះពាល់មកលើប្រទេសកម្ពុជា»
វាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
– ឯកឧត្ដម នេត្រ ភក្រ្ដា រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថាន
– ឯកឧត្ដម ស៊ុំ ធី អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព
– លោកបណ្ឌិត ហាក់ ម៉ៅ ប្រធាននាយដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃក្រសួងបរិស្ថាន
– លោកបណ្ឌិត ហេង ចាន់ធឿន អនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃក្រសួងបរិស្ថាន

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ