សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីករណីវិជ្ជមាន វីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន០១នាក់ និងជាសះស្បើយ ០២នាក់ នៅថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

– ករណីជាសះស្បើយ សរុប ១៤២នាក់ (ស្មើនិង៧១,៧២% នៃអ្នកវិជ្ជាមានកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស ស្រ្តី៣៩នាក់ – បុរស១០៣នាក់ ។
–អ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល​ជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងមន្ទីពេទ្យរដ្ឋ (ចំនួន៥៤នាក់) ស្ត្រី០៤នាក់ – បុរស៥០នាក់ ។
– អ្នកមាន វីរុសកូវីដ-១៩ ដែលបានរកឃើញ សរុបទូទាំងប្រទេស ចំនួន ១៩៨នាក់ (ករណីវិជ្ជាមានថ្មី១នាក់) ស្រ្តី-៤៣នាក់, បុរស-១៥៥នាក់ ។
( គិតត្រឹមម៉ោង៧:០០ ព្រឹក ថ្ងៃទី២៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ )

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ