សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចុះពិនិត្យការស្ថាបនាផ្លូវក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ

117