សេចក្តីជូនដំណឹង របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល ស្តីពី​​ករណី​​ព្យាបាល​​ជាសះ​ស្បើយ​ចំនួន ៥នាក់ និង មានករណី​វិជ្ជាមានកូវីដ១៩ ថ្មី ២នាក់ ថ្ងៃទី៧ មេសា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល ស្តីពី​​ករណី​​ព្យាបាល​​ជាសះ​ស្បើយ​ចំនួន ៥នាក់ និង មានករណី​វិជ្ជាមានកូវីដ១៩ ថ្មី ២នាក់ ថ្ងៃទី៧ មេសា ២០២០
*************************
– ករណីជាសះស្បើយ សរុប ៦៣នាក់ (ថ្មី ៥នាក់) ស្មើនិង ៥៣,៨៤% នៃអ្នកវិជ្ជាមានកូវីដ១៩ ។
– អ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាល ​សរុប ៥៤នាក់ (ស្រ្តី-១៩នាក់, បុរស-៣៥នាក់) ។
– អ្នកវិជ្ជាមាន វីរុសកូវីដ-១៩ ដែលបានរកឃើញ សរុបទូទាំងប្រទេស ចំនួន ១១៧នាក់ ស្រ្តី-៣៤នាក់, បុរស-៨៣នាក់ ។
( គិតត្រឹមម៉ោង៧:០០ ព្រឹក ថ្ងៃទី៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០ )

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ