ផ្សាយបន្តផ្ទាល់៖ សន្និសីទសារព័ត៌មាន សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាព និងវិធានការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងកាប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩

 

ប្រសាសន៍ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាព និងវិធានការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងកាប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ