ព្រះរាជសារជូនពរ របស់ សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវរាជមាតា ជូនសម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន, សារលិខិតថ្លែងអំណរព្រះគុណ របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្រាបបង្គំទូលថ្វាយ សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវរាជមាតា

256