ព្រះរាជសាររបស់ សម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី នន្ទ ង៉ែត ស្តីពីជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃនៃគណមហានិកាយនិងជូនចំពោះពុទ្ធបរិស័ទ្ធទូទាំងប្រទេស

ព្រះរាជសាររបស់ សម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី នន្ទ ង៉ែត សម្តេចព្រះសង្ឃនាយក នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពីជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃនៃគណមហានិកាយនិងជូនចំពោះពុទ្ធបរិស័ទ្ធទូទាំងប្រទេស។

ពិភពលោកកំពុងរាតត្បាតដោយមេរោគកូរូណា ឬ កូវីដ-១៩  បច្ចុប្បន្នមានប្រទេសជាង១០០ កំពុងរាតត្បាតដោយមេរោគនេះ រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរ។ មេរោគនេះមិនទាន់មានថ្នាំព្យាបាល តែអាចការពារបាន។

សូមព្រះសណ្តាប់ និងស្តាប់នូវព្រះរាជបន្ទូលសម្តេចព្រះសង្ឃនាយក នៃគណៈមហានិកាយដូចតទៅ៖

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ