ព្រះរាជសាររបស់ សម្តេចព្រះអភិសិរីសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតី បួរ គ្រី ស្តីពីជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយខ្មែរ និងជូនចំពោះពុទ្ធបរិស័ទ្ធទូទាំងប្រទេស

ព្រះរាជសាររបស់ សម្តេចព្រះអភិសិរីសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតី បួរ គ្រី សម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពីជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយខ្មែរ និងជូនចំពោះពុទ្ធបរិស័ទ្ធទូទាំងប្រទេស ។

ពិភពលោកកំពុងរាតត្បាតដោយមេរោគកូរូណា ឬ កូវីដ-១៩ បច្ចុប្បន្នមានប្រទេសជាង១០០ កំពុងរាតត្បាតដោយមេរោគនេះ  រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរ។ មេរោគនេះមិនទាន់មានថ្នាំព្យាបាល តែអាចការពារបាន។

ព្រះសណ្តាប់ និងស្តាប់នូវព្រះរាជបន្ទូល សម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយដូចតទៅ៖

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ