ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារ លោកជំទាវ សៅ ទី ហេង សំរិន ជា សម្តេច ធម្មវិសុទ្ធវង្សា សៅ ទី ហេង សំរិន

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ