ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រ សព្វព្រះរាជហឫទ័យស្តេចយាងចែក ព្រះរាជអំណោយដល់ប្រជារាស្រ្តក្រីក្រ នៅស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម

51